Bine ați venit pe site-ul nostru!

Utilizarea acestui site web (“Site”) presupune acceptarea acestor Termeni și Condiții (“Termeni”). Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni înainte de a utiliza Site-ul. Accesând sau utilizând Site-ul, sunteți de acord să respectați și să fiți legați de acești Termeni.

1. Acceptarea Termenilor

Utilizând Site-ul, confirmați că aveți vârsta legală pentru a încheia un contract conform legislației aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni, nu sunteți autorizat să utilizați Site-ul.

2. Modificări ale Termenilor

Ne rezervăm dreptul de a modifica unilateral acești Termeni oricând. Vă recomandăm să verificați periodic acești Termeni pentru a lua la cunoștință de orice modificări. Utilizarea continuă a Site-ului după publicarea modificărilor constituie acceptarea de către dumneavoastră a acestor modificări.

3. Conținut și Proprietate Intelectuală

Conținutul Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la texte, imagini, videoclipuri, software, mărci comerciale, mărci de servicii și logo-uri (denumit colectiv “Conținut”), este proprietatea noastră sau a licențiatorilor noștri și este protejat de drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi privind proprietatea intelectuală. Nu aveți dreptul să copiați, modifica, distribui, transmite, afișa, reproduce, publica sau crea lucrări derivate din Conținut fără acordul nostru prealabil scris.

4. Utilizarea Site-ului

Sunteți de acord să utilizați Site-ul numai în scopuri legale și permise de acești Termeni. Vă angajați să nu:

  • Încălcați securitatea Site-ului sau să încercați să obțineți acces neautorizat la Site;
  • Utilizați Site-ul pentru a transmite sau posta orice material care este defăimător, obscen, amenințător, abuziv, ilegal sau care încalcă drepturile altora;
  • Interferați cu utilizarea Site-ului de către alți utilizatori;
  • Să introduceți viruși sau alte coduri maligne pe Site.

5. Link-uri către Site-uri Terțe

Site-ul poate conține link-uri către site-uri web operate de terțe părți (“Site-uri Terțe”). Nu controlăm și nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile de confidențialitate ale Site-urilor Terțe. Utilizarea de către dumneavoastră a Site-urilor Terțe este supusă termenilor și condițiilor acestora.

6. Limitarea răspunderii

Site-ul este furnizat “ca atare” și “așa cum este disponibil”. Nu oferim nicio garanție, expresă sau implicită, cu privire la Site sau la Conținut. Nu garantăm că Site-ul va fi neîntrerupt, fără erori, fără viruși sau în siguranță. Nu suntem responsabili pentru nicio pierdere sau daună rezultată din utilizarea Site-ului.

7. Despăgubire

Sunteți de acord să ne despăgubiți, să ne apărați și să ne exonerați pe noi și pe reprezentanții, directorii, angajații, agenții, licențiatorii și furnizorii noștri de și împotriva oricăror pretenții, pierderi, costuri, cheltuieli și daune (inclusiv taxe juridice) care decurg din sau sunt legate de utilizarea Site-ului de către dumneavoastră.

8. Lege aplicabilă și jurisdicție

Acești Termeni vor fi guvernați de și interpretați în conformitate cu legile României. Orice litigiu care decurge din sau este legat de acești Termeni va fi soluționat de către instanțele competente din România.

9. Contact

Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni, vă rugăm să ne contactați la contact@nestdunavat.ro

10. Clauze finale

Dacă o dispoziție din acești Termeni este considerată nulă sau neaplicabilă, acea dispoziție va fi separabilă și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții. Neexercitarea sau întârzierea noastră în exercitarea oricărui drept sau remediu prevăzut de acești Termeni nu constituie o renunțare la dreptul sau remediul respectiv. Acești Termeni constituie întregul acord dintre dumneavoastră și noi cu privire la utilizarea Site-ului și înlocuiesc toate acordurile anterioare sau contemporane, scrise sau orale.

Vă mulțumim pentru că ați ales site-ul nostru!